Priser

Minpris är 1000:- +moms och inkluderar körning max 10 sjömil.
Utöver 10 sjömil är taxan under körning 1200:- +moms per timme.
Vid lastning/lossning/väntan, 450:- +moms per timme.
Kontant betalning, kort eller swish.
Exempel: Strömma-Sandhamn tor = 2200:- + moms (24 sjömil).
Utgångspunkt Strömma Kanal, kan diskuteras om båt befinner sig på annan plats.